Word lid?

Een lid machtigt Islam Democraten tot wederopzegging om de lidmaatschapsbijdrage per kalenderjaar automatisch te incasseren. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit kan geschieden door een e-mail met naam, adres en opgave van reden te mailen naar id@denhaag.nl. Bij ontvangen opzeggingen gedurende het kalenderjaar wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 januari van het volgend kalenderjaar.

Uw naam (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw email (verplicht)

Straat & huisnummer (verplicht)

Postcode(verplicht)

Plaats

IBAN (verplicht)Ik ga akkoord met de voorwaarden *