Een sterke adbeidsmarkt en MKB

Islam Democraten wil stevig inzetten op banen en stages voor jongeren ook bij eenmanszaken en kleine bedrijven. Wij zullen ons inzetten voor betere afstemming tussen het Voortgezet onderwijs en het MKB met aandacht voor vakmanschap gerelateerd aan etnische producten. Op dit moment is er een nijpend tekort aan gespecialiseerde vakmensen in bijvoorbeeld de etnische horeca. ZZP érs dienen ondersteund te worden door kleine betaalbare kantoorruimtes beschikbaar te stellen in zowel woonwijken als in centraal gelegen gebieden. Aanbestedingsvoorwaarden zullen aangescherpt worden waarbij bedrijven verplicht worden om een percentage jongeren en/of werklozen in dienst te nemen en daarvoor beloond worden met extra aanbestedingspunten. Den Haag heeft daarnaast flexibele regelgeving nodig voor ondernemers. Daar gaan wij ons de komende jaren voor hard maken.

Elk kind een warm thuis