Een lerende stad met gelijke kansen

De leercomponent van een stad laat zien hoe weerbaar een stad kan zijn. Een stad waar onder-advisering op basisscholen moet worden bestreden en waar ruimte is voor bijzonder onderwijs waaronder islamitisch onderwijs. Een stad waar emancipatie van bevolkingsgroepen, mannen en vrouwen van binnenuit dient plaats te vinden en niet op basis van een dominant Wit perspectief. Een stad waar geen plek is voor racisme, discriminatie en etnisch profileren en waar bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is het stimuleren van dialoog en ontmoeting tussen de bevolkingsgroepen van belang en het blijven bestrijden van ongelijkheid. Wij staan voor een harde aanpak van discriminatie middels Naming & Shaming van bedrijven en organisaties die zich niet aan de Grondwet houden door mensen uit te sluiten. Ook pleiten wij voor een discriminatie register. Etnisch profileren blijft onze volle aandacht houden. Wij willen daarbij ook investeren in de jeugd in het omgaan met hun rechten en met ID controles. De diversiteit van de stad moet zijn vertaalslag vinden op alle niveaus in organisaties en bedrijven. Islam Democraten heeft hard gewerkt aan meer diversiteit in het personeelsbestand van o.a. de gemeente Den Haag.

Een sterke arbeidsmarkt en MKB