Een gezonde en toegankelijke stad

Den haag heeft door de veranderende samenstelling van haar populatie behoefte aan een kwaliteitsimpuls op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg en gezondheidszorg. Islam Democraten zet zich in voor islamitische woongroepen voor ouderen, interculturele zorg op maat voor de jeugd en voor een sociale en solidaire stad waar armoede nooit een reden mag zijn tot geen of minder toegang tot zorg.

Een Leefbare en duurzame leefomgeving