Wij kregen van bewoners uit de omgeving van de van Mierisstraat de vraag of er iets gedaan kan worden aan de opstoppingen op de kruising van Mierisstraat – Hoefkade. De kruising bevindt zich net voor het stoplicht van het kruispunt Hoefkade – Vaillantlaan. Auto’s die voor het stoplicht staan te wachten blokkeren structureel de kruising van Mierisstraat – Hoefkade. Normaliter wordt er op kruisingen voor stoplichten een kruisgeplaatst zodat auto’s die in tegengestelde richting willen afslaan in ieder geval door kunnen rijden. Voor fietsers en bromfietsers is het veelal ook lastig om er doorheen te komen. Om het aantal opstoppingen te verminderen stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaande situatie?

  De verkeerssituatie, die u beschrijft, is niet bekend bij de afdeling wegbeheer van stadsdeel Centrum. Ook zijn hierover geen klachten binnengekomen van omwonenden of verkeersdeelnemers.

 2. Is het college het met ons eens dat auto’s niet onnodig horen te wachten op kruisingen? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 3. Kan het college uitleggen waarom er in deze specifieke situatie geen kruis is geplaatst op het wegdek op de kruising van Mierisstraat – Hoefkade?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 4. Kan het college uitleggen in welke gevallen er wel en in welke gevallen er geen kruis op het wegdek wordt geplaatst op een kruispunt?

  Als er vragen of klachten binnenkomen bij de gemeente over de stagnatie van verkeer op een kruising, kan de gemeente nagaan hoe die stagnatie kan worden aangepakt. De oplossing kan een kruis zijn, maar ook een andere verandering.

 5. Is het college bereid een kruis te plaatsen op het kruispunt van de van Mierisstraat – Hoefkade? Zo nee, waarom niet?

  Om de verkeerssituatie op deze kruising te verbeteren zullen we wegmarkeringen in de vorm van een kruis aanbrengen. De wegbeheerder heeft opdracht verstrekt om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze zullen afhankelijk van de weersomstandigheden plaatsvinden in week 45 of 46.

  Wij kregen verder ook vragen over de zichtbaarheid van drempels op de Hoefkade, met name ter hoogte van de Koningstraat.

 6. Is het college bekend met de slechte zichtbaarheid (de belijning) van drempels op de Hoefkade?

  Ja.

 7. Staat het vernieuwen van belijning op de Hoefkade op de planning? Zo ja, voor wanneer? Zo nee, is het college bereid te conditie van de belijning op de Hoefkade te onderzoeken?

  De verbetering van de belijning bij de verkeersdrempels was al ingepland, en wordt ook in november uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *