Inleiding:

Woensdag 22 mei verscheen er een open brief aan burgemeester van Aartsen op de website wijblijvenhier.nl(1). In deze open brief deden een tweetal heren beklag over de onheuse bejegening door de politie in Wateringse Veld. De heren besloten van het mooie weer te genieten en een wandeling te maken. Gelukkig heeft de politie Haaglanden geen invloed op het weer maar van genieten was in het geval van deze heren geen sprake meer. De heren werden continue gevolgd door de politie en meermalen staande gehouden. Wij maken ons zorgen over deze niet-functionele inzet van blauw op straat en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaande open brief?
 2.  Is het college het met ons eens dat elke Hagenaar of bezoeker aan Den Haag, ongeacht kleur, vrij moet kunnen wandelen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen waarom het halve politiebureau Escamp is ingezet om een tweetal onschuldige wandelaars de wijk uit te escorteren? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen wat het gangbare protocol is als het gaat om de bepaling of een passant verdacht is? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen of het gangbaar is om personen, ook nadat hun identiteit is vastgesteld, te blijven achtervolgen? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college het met ons eens dat geen enkele Hagenaar, of bezoeker aan Den Haag, het gevoel mag krijgen onheus bejegend te worden door een ambtenaar in functie? Zo nee, waarom niet?
 7. Kan het college ons vertellen of er binnen het politiekorps Haaglanden bij opleidingen en trainingen aandacht wordt besteedt aan onbedoelde effecten van burgercontact, bijv. stigmatisering, angst, onbegrip, etc? Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college ons vertellen welke legitimatieplicht agenten richting burgers hebben? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college ons vertellen of burgers het recht hebben om te weten met welke agent zij te maken hebben? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college ons vertellen welke gegevens een agent verplicht is te verstrekken aan een burger? Diens naam? Diens dienstnummer? Etc. Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college ons vertellen hoe de klachtenprocedure bij de politie Haaglanden in elkaar zit? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de fractie Islam Democraten,

 

H. Küçük

 

1https:\/\/www.wijblijvenhier.nl/19696/open-brief-is-het-voor-allochtone-jongeren-verboden-om-in-een-rijke-haagse-buurt-te-wandelen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *