Op 1 januari 2012 zijn de regels rondom de huishoudtoets in de WWB veranderd voor nieuwe uitkeringen en vanaf 1 juli 2012 voor reeds bestaande uitkeringen. Deze wijziging is voor veel gezinnen ingrijpend. Naar ons inziens een complete uitverkoop van de verzorgingsstaat door dit CDA, VVD en PVV kabinet. Inwonende hardwerkende kinderen moeten nu opdraaien voor alle kosten. Een inwonend kind van 21 die het minimum loon verdiend wordt op deze manier kostwinnaar voor zijn ouders. Deze worden immers voor 80 tot 100% gekort op hun uitkering. Met de ingezakte huizenmarkt en het grote tekort aan betaalbare huurwoningen zijn jongeren die niet genoeg verdienen voor een koopwoning genoodzaakt thuis te blijven wonen en zodoende de dupe. Het NOS journaal besteedde op zaterdag 3 maart aandacht aan de gevolgen van deze wijziging van de WWB1. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van dit nieuwe beleid voor veel Hagenaars en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Deelt het college onze zorg dat deze wijziging van de WWB voor problemen kan zorgen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 2. Wethouder den Besten van Utrecht gaf tijdens de NOS uitzending aan dat de wijziging waarschijnlijk 1 op de 4 Utrechters met een WWB uitkering zal treffen. Landelijk gaat het om 1 op de 5 personen. Kan het college ons vertellen hoeveel Hagenaars getroffen worden? Zo nee, waarom niet?
 3. Het ministerie gaf aan dat de bijzondere bijstand wordt verhoogd met 90 miljoen euro om schrijnende gevallen tegemoet te komen. Kan het college ons vertellen hoeveel van deze 90 miljoen voor de gemeente Den Haag bestemd is? Zo nee, waarom niet? Kan het college ons verder vertellen op welke manier de bijzondere bijstand ingezet gaat worden om mensen die gedupeerd worden door deze WWB wijziging tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het extra bedrag voor de bijzondere bijstand eenmalig of structureel? Indien, dit bedrag eenmalig is, hoe gaat het college schrijnende gevallen tegemoet komen zonder een structurele extra toelage van het rijk in de toekomst?
 5. Kan het college ons enkele voorbeelden geven van schrijnende gevallen? Zo nee, waarom niet? Kan het college ons verder vertellen op welke wijze wordt vastgesteld of een geval schrijnend is en door wie? Zo nee, waarom niet?
 6. Wethouder den Besten noemde deze WWB wijziging asociaal. Kan het college zich vinden in deze bewoording? Zo nee, waarom niet?
 7. Heeft wethouder Kool met de G4 collega wethouders gesproken over de gevolgen van deze WWB wijziging? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de G4 aanpak richting de minister?
 8. VVD staatssecretaris de Krom was tijdens de NOS uitzending erg eenzijdig in zijn verhaal over de gevolgen van deze WWB wijziging. Hij had het enkel over het tegengaan van een stapeling van uitkeringen binnen een huishouden. Hij heeft geen woord gerept over de gevolgen voor hardwerkende inwonende kinderen. Is het college het met ons eens dat de staatssecretaris een incompleet verhaal vertelt? Zo nee, waarom niet?
 9. Een voorbeeld: Zoon, 22 jaar, werkzaam als stratenmaker en verdient 1300 euro netto p/m. Woont in bij zijn alleenstaande moeder in Duindorp. Zijn moeder, 55 jaar, krijgt nu een WWB uitkering. Klopt het dat zijn moeder vanaf 1 juli volledig gekort (100%) zal worden op haar uitkering zolang haar zoon bij haar woont? Wat vindt het college van een dergelijke situatie?
 10. Is het college bereid te onderzoeken of gedupeerde inwonende werkende kinderen versnelt aan een woning geholpen kunnen worden? Zo nee, waarom niet en wat gaat het college dan wel doen?
 11. Is het college het met ons eens dat gedupeerde werkende inwonende kinderen ook gebruik moeten kunnen maken van de gemeentelijke verhuispremie van 5000 euro?
 12. Wij zijn tegen een stapeling van uitkeringen binnen 1 huishouden. Deze WWB wijziging benadeelt echter in grote mate eerlijke hardwerkende Hagenaars. Is het college het met ons eens dat werkende kinderen niet gestraft mogen worden omdat hun ouders in de WWB zitten? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *