Islam Democraten heeft uit welingelichte kringen vernomen dat het voor parkeercontroleurs lastig is om geparkeerde busjes met slapende “Moelanders”, bij constatering van geen geldig parkeerkaartje, te bekeuren. Veel “Moelanders”/chauffeurs maken gebruik van deze betaalde parkeerplaatsen om hier te slapen. Ondernemers en bewoners uit de omgeving van deze geïmproviseerde slaapplaatsen ervaren dit als storend en ervaren een aantasting van de leefbaarheid.

1. Is het college bekend met het bovengenoemde probleem?

Het college is niet bekend met het bovengenoemde probleem. Bij constatering van geen geldig parkeerkaartje krijgt de eigenaar van de auto een bekeuring.

2. Deelt u de mening van de fractie Islam Democraten dat (betaalde) parkeerplaatsen niet bedoeld zijn als geïmproviseerde slaapplaatsen voor “Moelanders”? Zo nee, waarom niet?

Ja. Navraag bij de politie leert dat zij alleen incidenteel in Laak en in het Centrum slapende personen in voertuigen aantreffen. Deze personen ontvangen een bekeuring op grond van artikel 2:38B Algemene plaatselijke verordening en worden direct weggestuurd.

3. Kan het college ons vertellen of genoemde situatie in relatie staat tot onvoldoende (geen) opvang, of dat de kennis van deze groep ontbreekt ten aanzien van het bestaan van opvang voor deze groep?

Het college kan niet aangeven of er een causaal verband is tussen het door u geconstateerde probleem en uw veronderstellingen.

4. Kan het college de fractie Islam Democraten vertellen welke maatregelen zij al heeft genomen om dit probleem, slapen op parkeerplaatsen, aan te pakken?

Zie beantwoording vraag 1 en 2.

5. Kan het college ons vertellen of het klopt dat parkeercontroleurs niet durven te bekeuren bij dergelijke situaties en wat leeft er bij parkeercontroleurs die te maken krijgen met deze groep mensen?

Zie beantwoording vraag 1 en 2.

6. Komt het voor dat parkeercontroleurs te maken krijgen met verbaal geweld en worden bedreigd als zij een bekeuring willen uitschrijven? Kan het college ons vertellen hoe zij de veiligheid van parkeercontroleurs kunnen waarborgen?

Met enige regelmaat komt het voor dat parkeercontroleurs te maken krijgen met verbaal geweld of een bedreiging. In dat geval wordt – afhankelijk van de ernst van de situatie – de desbetreffende persoon of personen aangehouden en overgedragen aan de politie zodat een procesverbaal tegen de verdachte(n) kan worden opgemaakt en Justitie over kan gaan tot (strafrechtelijke) vervolging. Parkeercontroleurs worden op verschillende manieren getraind in het omgaan met weerstand. Voorbeelden hiervan zijn Klantgericht Omgaan met Agressie, fysieke veiligheidstraining en opvang na agressie. Daarnaast zijn alle parkeercontroleurs uitgerust met een portofoon waarmee een noodoproep naar de Meldkamer van Parkeercontrole kan worden gedaan. Na een noodoproep wordt deze direct doorgezet naar de politie waardoor deze in een zeer korte tijd ter plaatse assistentie kan bieden.

7. Kan het college ons een inzicht verschaffen in het aantal Polen c.q. Oost-Europeanen die zijn bekeurd / aangehouden voor het slapen op (betaalde) parkeerplaatsen?

Nee. Er vindt geen registratie van nationaliteit plaats bij het uitschrijven van parkeerbonnen. Zie ook beantwoording vraag 2.

8. Is het college van plan onmiddellijk een halt toe te roepen aan het slapen van Polen (Oost- Europeanen) op zowel betaalde – als gewone parkeerplaatsen? Graag een toelichting!

Ja, zie ook de beantwoording van vraag 1 en 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *