In de Telegraaf is op 1 december 2010 een artikel verschenen over de verruiming van de winkeltijden in Amsterdam. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de avondwinkels in Amsterdam een vergunning kunnen aanvragen om hun deuren tot zes uur `s ochtends open te houden, de zogenaamde nachtwinkels. Een stap in de richting van een 24-uurs economie.

1. Is het college bekend met het bovenstaande bericht?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Voor veel gemeenten in Nederland is het realiseren van een 24-uurs economie een ambitie. Is dit ook voor de gemeente Den Haag het geval? Zo nee, waarom niet?

Het verruimde winkeltijdenbeleid van de gemeente Den Haag dat in werking trad op 1 januari 2006 versterkt in principe de opgang naar een 24-uurs economie. In het licht van de behoefte aan gemak en de huidige trend van winkelen via internet kan een verdere uitbreiding voor de consument niet ver genoeg gaan. Tegenstanders van een 24-uurs economie wijzen op mogelijk negatieve effecten voor de kleine ondernemers. Echter, een eventuele verdere verruiming van de winkeltijden biedt een mogelijkheid en geen verplichting. Lang niet iedereen – zeker buiten het centrum van Den Haag – maakt volledig gebruik van de destijds verruimde winkelopeningstijden. Ook bestaat er geen dwang bij de kleine detaillisten om mee te doen. Sommige winkels hebben het misschien niet gered maar hier kunnen ook andere factoren aan ten grondslag liggen. Bovendien is het de consument zélf die met zijn behoefte naar een bepaalde winkel gaat. Kort samengevat zal in de praktijk dus vrijwel geen sprake zijn van een 24-uurs economie.

Momenteel is de evaluatie van het winkeltijdenbeleid van de gemeente Den Haag in voorbereiding. Hierbij komt aan de orde in hoeverre het college een verdere verruiming ambieert en of zij in de toekomst bijvoorbeeld (éénmalige) nachtontheffingen wil toestaan.

3. Indien het realiseren van een 24-uurs economie een ambitie is van de gemeente Den Haag, hoe hoog staat dit op de bestuurlijke agenda?

Zie vraag 2.

4. Kan het college aangeven hoe ver Den Haag is met het realiseren van een 24-uurs economie? Graag een toelichting?

Zie vraag 2.

5. Voor supermarkten gelden nu al ruime openingstijden in de weekenden en avonden. Islam Democraten wil graag weten hoe de zorginstellingen zoals huisarts, dierenarts, fysiotherapeuten, apotheken, tandartsen etc. en andere dienstverlenende instellingen zoals kappers staan tegenover het verruimen van de openings- en sluitingstijden?

De zorginstellingen en andere dienstverlenende instellingen vallen niet onder de Winkeltijdenwet en kunnen daarom zelf bepalen welke openingstijden zij hanteren. Overigens vallen deze tijden vaak samen met de toegestane openingstijden van winkels.

6. Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de inperking van het aantal koopzondagen in Nederland. Islam Democraten is van mening dat het terugdringen van het aantal koopzondagen een belemmering vormt voor het realiseren van een 24-uurs economie. Geldt het inperken van het aantal koopzondagen ook voor de gemeente Den Haag?

Als gevolg van de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 januari 2011 moet de gemeente Den Haag binnen één jaar het besluit voor een toeristisch regime herzien en opnieuw vaststellen aan de hand van de in de wet gestelde criteria. Momenteel is de evaluatie van het winkeltijdenbeleid van de gemeente Den Haag in voorbereiding. Hierbij komt niet alleen het koopzondagen regime aan de orde maar ook de eerder genoemde nachtontheffing, de maatregelen in het kader van de Red Tape en de handhaving. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *