Dinsdagavond 5 februari organiseerde de fractie Islam Democraten een voorlichtingsavond voor Haagse taxichauffeurs. Voor de Haagse taxibranche staan er dit jaar grote veranderingen op stapel. Per 1 oktober voert het college een TTO (Toegelaten Taxi Organisatie) verplichting in. Elke straattaxi moet vanaf die datum aangesloten zijn bij een TTO. De straattaxibranche bestaat uit voornamelijk zelfstandige taxichauffeurs. Volgens cijfers van het college telt Den Haag circa 700 straattaxi’s. Volgens de branche zelf klopt dit aantal niet en gaat het om circa 350 straattaxi’s. Desalniettemin heeft deze beleidswijziging grote invloed op veel taxichauffeurs. Ondanks deze grote veranderingen is dit nieuwe beleid bij de meerderheid van de taxichauffeurs onbekend. De gemeente Den Haag investeert, in tegenstelling tot andere gemeentes die ook bezig zijn een TTO verplichting in te voeren, niet in communicatie en voorlichting richting de veelal zelfstandige taxichauffeurs. Dit is een kwalijke zaak van het college.

Noodzaak tot organiseren

Over een ding waren de aanwezige taxichauffeurs het eens: zoals het er nu aan toe gaat kan echt niet meer. De zelfstandige taxichauffeurs voelen zich bespeeld door de beleidsmakers. Landelijk en lokaal komt de overheid keer op keer met nieuwe regels waardoor er veel onzekerheid is bij de taxichauffeurs. Zij voelen zich dan ook niet gehoord. De brancheorganisaties worden veelal gezien als verlengstuk van de grote taxicentrales. Deze kunnen dan ook niet de belangen van de zelfstandige taxichauffeur vertegenwoordigen. De bijeenkomst geeft hopelijk aanleiding voor de zelfstandige taxichauffeurs om zich te organiseren en hun stem aan het Haagse bestuur en de Haagse politiek te laten horen.

VCP gebied

Sinds de invoering van het VCP (Verkeers Circulatie Plan) zijn veel zaken voor de taxichauffeurs onduidelijk geworden. Waar het normaal is om klanten in- en uit te laten stappen is dit in het VCP gebied onmogelijk door de veelheid aan stopverboden. Dit zorgt voor conflicten met klanten omdat zij 300 meter verder moeten worden afgezet. Het inkomen van taxichauffeurs ligt al rond het minimumloon, hierdoor is elke klant kostbaar. Voor veel taxichauffeurs betekent dit dat zij maandelijks kunnen rekenen op een paar honderd euro aan boetes. In de gemeente Amsterdam speelde hetzelfde met een overdaad aan stopverboden waarna de gemeente besloot om samen met taxichauffeurs een inventaris op te maken van de knelpunten in het centrum. Zo werd op een transparante manier geluisterd naar de chauffeurs.

Handhaving

Veel chauffeurs gaven aan zich het mikpunt te voelen van de politie; van onduidelijke boetes tot een veelheid aan controles specifiek gericht op de taxichauffeurs. Sommige taxichauffeurs gingen zelfs zo ver door te spreken van een vorm van intimidatie, met name omdat niet alle chauffeurs verbaal even sterk zijn. Hierdoor zijn sommigen bang om een politie agent tegen te spreken. Vreemd genoeg ging het vaak om dezelfde agenten die het specifiek gemunt hadden op taxichauffeurs. Een dergelijke relatie met de politie is niet goed voor de stad. Door het werken aan een betere relatie hebben taxichauffeurs meer aan de politie en heeft de politie meer aan de taxichauffeurs.