Zoals de rest van de wereld waren wij geschokt na het horen van verschrikkelijke nieuws van de terroristische aanslag op een gebedshuis in Canada. Verschillende moskeeën in Nederland zijn overgegaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen. De angst zit er dan ook goed in bij islamitische organisaties. Wij zijn benieuwd naar de rol die de gemeente Den Haag kan vervullen om bij islamitische organisaties de angst weg te nemen of te verkleinen en stellen daarom de volgende vragen: 

  1. Is het college bekend met de veiligheidsmaatregelen die islamitische organisaties nemen? 1
  2. Is het college het met ons eens dat het beveiligen van openbaar toegankelijke gebouwen, zoals moskeeën, geen sinecure is? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat veiligheid een belangrijk onderwerp is waar maatschappelijke organisaties waar veel mensen samenkomen beleid op moeten maken? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college ons vertellen op welke wijze maatschappelijke organisaties bij de gemeente Den Haag terecht kunnen voor advies rondom veiligheid? Zo nee, waar kunnen maatschappelijke organisaties terecht met veiligheidsvraagstukken?
  5. Kan het college aangeven of maatschappelijke organisaties in het algemeen op (financiële) steun kunnen rekenen van de gemeente Den Haag wat betreft veiligheidstrainingen en BHV-cursussen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college het met ons eens dat het betrekken van de directe omwonenden van maatschappelijke organisaties, zoals moskeeën, bij veiligheidsbeleid de veiligheid kan verbeteren? Omwonenden kunnen immers melding doen van verdachte situaties. Zo nee, waarom niet?
  7. Kan het college aangeven of inwoners van wijken als Transvaal en de Schilderswijk, vergeleken met andere wijken, goed vertegenwoordigd zijn bij Burgernet? Zo nee, waarom niet?
  8. Burgemeester de Blasio van New York heeft de islamitische gemeenschap in zijn stad laten weten dat de stad en de politie hen zullen beschermen en dat zij alle haat en vooroordelen zullen bestrijden. Is het college het met ons eens dat een dergelijk statement vanuit het college een hart onder de riem zou betekenen voor de islamitische gemeenschap in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Hasan Kucuk
Fractie Islam Democraten

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *