Pesten in de buurt was vorige week een hot item in de media en in de politiek. Zo was er veel aandacht voor een weggepest homostel in Laak. Deze aandacht ging zelfs zo ver dat de AVRO besloot een reality programma te gaan produceren over homo’s die in hun buurt gepest worden. Is deze aandacht voor het (weg)pesten van homo’s wel terecht? Het homostel in Laak bleek bijvoorbeeld al langer plannen te hebben om te verhuizen. Zij hadden namelijk last van de bovenbuurman. Eerder was er in Utrecht een geval waarbij een homo alles bij elkaar loog om een urgentie te kunnen krijgen bij het verhuizen. Begrijp ons niet verkeerd. Het wegpesten van homo’s gebeurd, echter zijn homo’s hier geen uitzondering in. Wie kent het programma Bonje met de Buren niet. Burenruzies zijn van alle tijden.

De cijfers

Het aandeel homodiscriminatie in de woonomgeving op het totale aantal aangiften van discriminatie in de woonomgeving is niet opmerkelijk. Sterker nog, in Den Haag nam het aantal gevallen homodiscriminatie in 2010 af. De Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA) kwam met landelijke cijfers. In 2009-2010 werden er bijna 500 mensen weggepest uit hun buurt. Het grootste deel had te maken met racistische motieven, 60%. Het aandeel weggepesten vanwege hun seksuele geaardheid betrof 12%. In meer dan 300 gevallen ging het om persoonlijke conflicten, de pesterijen komen dan van een enkel adres. Volgens Luc Hofmans, directeur art1 Noord-Holland-Noord is er te weinig maatschappelijke aandacht voor pesterijen met een racistisch motief.

In Den Haag

Bureau Discriminatiezaken verzamelt de klachten rondom discriminatie in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Zij definiëren discriminatie als volgt: “het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis van kenmerken die in een specifieke situatie niet van belang zijn, zoals ras, seksuele gerichtheid, handicap en leeftijd”. De cijfers laten een forse stijging zien van het aantal meldingen van racisme over de afgelopen 2 jaar. Deze klachten gingen vooral over de discriminatie van moslims (84%). Van deze 84% ging 39% over de uitsluiting van vrouwen met een hoofddoek. Wij vroegen dan ook aandacht voor de arbeidspositie van moslimas tijdens de behandeling van de emancipatie nota in de commissie Samenleving. Bureau Discriminatiezaken zegt verder dat de “klachten over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid -na een toename in voorgaande jaren- in 2010 weer afnamen”. In de hele regio Haaglanden en Hollands Midden waren er in 2010 34 meldingen over discriminatie op basis van seksuele gerichtheid (3,64%).

Scheveningen

Bureau Discriminatiezaken heeft ook op wijkniveau in Den Haag discriminatie onderzocht.

Uit de tabel is op te maken dat, per 1000 niet-westerse allochtonen inwoners per stadsdeel, Scheveningen eruit springt. Dit bevestigt het algemene beeld van Scheveningen, namelijk gesloten gemeenschappen die angstig zijn dat hun eigen identiteit verloren zal gaan vanwege de instroom van buitenstaanders (allochtonen en autochtonen) en de sloop en nieuwbouw in de wijk. Over de uiting van discriminatie in Scheveningen zegt Bureau Discriminatiezaken het volgende: “In gesprekken komen meerdere voorbeelden naar voren van geweld dat gepleegd wordt tegen woningen die door (met name) allochtonen betrokken worden. Hoewel dergelijke incidenten zeker niet nieuw zijn, zijn er wel signalen dat het risico op verdere escalatie aanwezig is”. De angst voor buitenstaanders en buitenlanders was ook te zien in de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. De PVV scoorde in Scheveningen, met name Duindorp, erg hoog, namelijk 32.57%. Het stedelijk gemiddelde bedroeg 16.8%. Dit ging voor het grootste deel ten kostte van de PvdA, het CDA en de SP.

Een gedachte over “Racisme in Den Haag onderbelicht”

  1. 21 oktober, 19.00 tot 21.00 uur
    bijeenkomst Bureau Discriminatiezaken
    voormalige Julianakerk
    Schalk Burgerstraat 217
    stadsdeel Centrum, Den Haag (transvaalkwartier)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *