IMG_20141119_161250

Vandaag was de bespreking van de hoofdlijnenbrief van de burgemeester over preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme. In deze brief gaf de burgemeester op hoofdlijnen aan wat hij in het kader van de preventie van polarisatie, radicalisering en jihadisme de komende jaren wil gaan doen. Naast deze brief heeft de fractie van de Christenunie-SGP een discussienota geschreven en het CDA een pamflet over dit onderwerp.

Tijdens de bespreking van de hoofdlijnen voor de preventie van polarisatie, radicalisering en jihadisme werd ons verweten dat wij kritiek hebben op het voorgestelde beleid maar zelf niet met initiatieven komen. Als partij staan wij hier redelijk simpel in; Er is geen apart beleid nodig om polarisatie, radicalisering en jihadisme tegen te gaan. Sterker nog, apart beleid werkt eerder averechts en werkt wantrouwen binnen de islamitische gemeenschap in de hand.

Wat er wel moet gebeuren is het accepteren van de islamitische gemeenschap als volwaardig deel van de Haagse samenleving. Nog altijd worden moslims in een passieve rol gedrukt door lokale gesubsidieerde organisaties. Veel van het werk met moslims is te vergelijken met ontwikkelingswerk. De buitenstaander geeft aan hoe het moet. Met minimale participatie van de moslims zelf. Nog altijd is het bestuur van het welzijnswerk in de wijken waar de meeste moslims wonen in handen van niet-moslims en zitten de meeste moslims op scholen die falen in het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Het is toch belachelijk dat de directie van een voorschool in een islamitische wijk personeel verbied om islamitische ouders met Salaam Aleikoum te begroeten. Om de islamitische gemeenschap te versterken en zo extremiteiten te beperken is het nodig om moslims de controle te geven over hun leven. Controle over het eigen onderwijs, controle over de eigen jeugdzorg, controle over de eigen vrije tijdsbesteding. Zolang er op alle beleidsterreinen geen ruimte is voor moslims zullen mensen zich sneller uitgesloten en vervreemd voelen.

Elk initiatief die deze oorzaak van de meeste maatschappelijke problemen onder moslims niet erkend is gedoemd te mislukken. Zo ook de initiatieven van de Christenunie-SGP, het CDA en het College op het gebied van de preventie van polarisatie, radicalisering en jihadisme.

Ons betoog is hieronder te lezen:

Betoog

Wij kunnen de onderliggende stukken van deze bespreking met 2 woorden omschrijven; Hypocriet en naïef.

Hypocriet

Laten we eens met hypocriet beginnen. Ondanks dat wij het op veel vlakken prima kunnen vinden met onze christenbroeders van de ChristenUnie-SGP staan wij op het vlak van radicalisering lijnrecht tegenover elkaar. Onze tenen stonden al krom na het lezen van de eerste paar zinnen. De ChristenUnie-SGP beperkt zich tot pro-ISIS demonstraties in Den Haag. Wat ons juist bij is gebleven van de afgelopen zomer zijn die duizenden mensen die zijn komen demonstreren tegen het georganiseerd moorddadig optreden tegen weerloze Palestijnse burgers door de zionistische entiteit Israël. Nu is dit ook gelijk het onderwerp waar de schoen wringt voor de Christenunie-SGP. Hun onvoorwaardelijke steun voor de moordende boevenstaat Israël. Een staat die al lang voor de oprichting van Hamas sinds 1948 de Palestijnen verdrijft uit het land van hun voorvaderen. Een vergelijking van de plattegronden van het gebied tussen 1948 en nu spreekt boekdelen. Geweld werd en wordt niet geschuwd om gebieden in te pikken. Hierbij maken deze georganiseerde terroristen geen onderscheid tussen christelijke Palestijnen en islamitische Palestijnen. De bommen die Israël afvuurt op Palestijnse woonwijken maken dan ook geen onderscheid tussen moslim of christen. Elke Palestijn is in hun ogen er een teveel.

Wat kan de Christenunie-SGP doen in de strijd tegen radicalisme? Zij kan beginnen met erkennen dat er zoiets bestaat als het zionisme en niet doen alsof kritiek op het zionisme gelijkstaat aan anti-semitisme. De meerderheid is anti-zionistisch maar niet anti-semitisch. Genoeg joden zijn ook anti-zionistisch. Het is bekend dat het Palestina conflict in grote mate bijdraagt aan radicalisme. Het conflict zelf heeft in essentie niks met geloof te maken aangezien het zionisme een ultranationalistisch product is en de Palestijnen op basis van hun etniciteit verdreven worden en niet op basis van hun religie. Het is bekend dat er over het conflict heel eenzijdig wordt bericht in Nederland. Politieke partijen als de Christenunie-SGP dragen hier ook heel erg aan bij door die onvoorwaardelijke steun voor de entiteit Israël. Iets wat ervoor zorgt dat jongeren het idee hebben dat de Nederlandse politiek en media voorstander zijn van de vernietiging van belangrijke islamitische plaatsen in Palestina door Israël. De gevolgen voor de wereldvrede zijn niet te overzien als Israël overgaat tot de vernietiging van de voor moslims belangrijke Al Aqsa moskee. De Christenunie-SGP is hier blind voor. Wij nemen hun discussienota dan ook maar ter kennisneming aan en meer ook niet. Het is toch gewoonweg lachwekkend dat zij in het stuk ‘Veilig over straat, met hoofddoek, keppel of kruis’ het enkel over anti-semitisme hebben. Poldis cijfers op het gebied van anti-semitisme laten juist zien dat Den Haag het goed doet. Vergeleken met de rest van Nederland is er in Den Haag vrij weinig sprake van anti-semitisme. Wij keuren dan ook deze poging van de ChristenUnie-SGP om Hagenaars te criminaliseren ten zeerste af. Maar genoeg over deze open wond van de wereld. Het is gewoon frustrerend dat de mensheid na 60 jaar nog geen steek is opgeschoten wat dit conflict betreft.

(Potentiele) autochtone terroristen

De hoofdlijnenbrief van het college vinden wij ronduit naïef. Naïef omdat het college er vanuit gaat dat de dreiging uit de islam hoek komt. Zij zegt dat een geradicaliseerde enkeling enorme schade kan toebrengen. Puur kijkend naar de feiten zien wij de laatste jaren een enorme toename van autochtone radicalen. Goede voorbeelden zijn te vinden binnen de zwarte pieten discussie. Mensen trekken deze zelfs door naar onze jongens van het Nederlands elftal. Een selfie van donkere spelers kreeg reacties als FC AAP. Een andere racist zei bijvoorbeeld dat stemmen geen zin heeft en dat het enige wat helpt is om “negers” de oorlog te verklaren. Dit allemaal gaat al maanden en misschien wel jaren zo. Het moet toch niet zo zijn dat de overheid er pas wat tegen gaat doen als een van deze mafkezen met een vuurwapen de Bijlmer intrekt? De moordlustige autochtone terroristen hebben de afgelopen 10 jaar flink huisgehouden in Nederland, denk maar aan koninginnendag in Apeldoorn en de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Kijken we naar moslims dan komen we niet verder dan de moord op Theo van Gogh. De ene vorm van radicalisme versterkt de andere vorm. Zolang wij geen oog hebben voor alle vormen zal het radicalisme bij alle groepen toenemen. Het college heeft het over polarisatie maar benoemt vervolgens helemaal niks. Een voorbeeld van polarisatie konden wij bijvoorbeeld ook tijdens de begrotingsbehandeling opmerken. Een belachelijke motie om Syrië gangers de Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Wij weten niet onder welke steen de indieners Groep de Mos en de PVV leven maar islamitisch radicalisme is allang geen allochtone aangelegenheid meer. Wat zijn zij van plan met al die autochtone Syrië gangers. Zo schep je wel een enorme rechtsongelijkheid en zorg je alleen voor olie op het vuur, zelfs bij de niet-Syrië gangers. Syrië gangers in Den Haag zijn een product van de Nederlandse samenleving. Landen van hun ouders of landen die zij niet kennen hebben hier niks mee te maken. Het college laat het ook nog in het midden wat zij met de bekeerlingen gaan doen. Al met al draagt ook deze raad bij aan het creëren van een samenleving van wantrouwen, angst en haat.

Trainingen zonder expertise en Guantanamo Bay

Wij vinden de hoofdlijnenbrief verder ook naïef op het punt van het zogenaamd trainen van 1000 professionals. Het college geeft zelf letterlijk aan dat het “Op dit moment onvoldoende duidelijk is waarom mensen radicaliseren, hoe radicaliseringsprocessen verlopen, en wat voor soort interventies de meeste kans op succes bieden”. Het college geeft aan het allemaal niet te weten maar wil wel 1000 mensen trainen. Sorry dat wij het zeggen maar wat hebben al die miljoenen die naar aanleiding van de Hofstadgroep zijn uitgegeven aan beleid dan opgeleverd als het na 10 jaar nog steeds niet duidelijk is wat wel en wat niet werkt? Was dat beleid en is dit beleid niet meer dan bezigheidstherapie? Wij hebben verder ook grote bezwaren tegen de haast Guantánamo Bay achtige toestanden om Syrië gangers haast dwangmatig te onderwerpen aan testen. Het moet verder ook allemaal blijken wat de rechter vindt van al die dwang en preventieve opsluitingen. Wij snappen dat de overheid het allemaal ook niet meer weet maar we leven nog altijd in een rechtsstaat. Promovendus en terrorismedeskundige Teun van Dongen gaf deze week nog in het Nederlands Dagblad aan weinig te zien in de oproep van burgemeester van Aartsen voor een speciaal testcentrum voor teruggekeerde jihadisten. Hij geeft verder aan dat wanneer je mensen die niet echt iets hebben misdaan als criminelen behandelt het risico groter is dat je ze dat laatste zetje geeft. Door je te hard op te stellen loop je de kans mis om mensen op het rechte pad te houden en ze te betrekken.

Onzichtbare Syriegangers en een ineffectieve aanpak

In de hoofdlijnenbrief wordt er verder ten onrechte vanuit gegaan dat het radicaliseren in de wijken gebeurd en dat moskeeën of sleutelfiguren alles weten. Het hele probleem van radicalisme is juist dat zelfs ouders het vaak genoeg niet doorhebben. Wat jongeren online uitspoken is veelal onbekend voor ouders en de directe omgeving. Het zijn juist deze stille geradicaliseerden die uitreizen naar Syrië met een romantisch beeld. De openlijk radicalen weten heel goed dat ze in de gaten worden gehouden door de AIVD. De AIVD maakt er ook geen geheim van aangezien ze ook gewoon op huisbezoek komen en voor de deur posten. Vorig jaar werd nog aandacht gevraagd voor de informanten ronselpraktijken van de AIVD waarbij jongeren allerlei dingen werden beloofd als zij hun informatie konden doorspelen. Wat ons betreft is dit geen effectieve methode als ondertussen iedereen weet hoe de AIVD te werk gaat. Wat dat betreft is deze hoofdlijnenbrief niet anders.

Moskeebesturen worden natuurlijk gelijk gewantrouwd als er zelfs in deze hoofdlijnenbrief staat dat zij worden betrokken en signalen kunnen doorspelen.

Maar wat dan wel?

Naar ons inzien is er geen kant en klare aanpak voor het tegengaan van radicalisme, welke vorm dan ook. Het is een complex gegeven die allerlei oorzaken heeft, zowel internationaal, landelijk en persoonlijk. Wat alle vormen wel gemeen hebben is dat jongeren het idee hebben in de steek te zijn gelaten. Als je op niemand, in dit geval je directe omgeving, kunt rekenen dan neem je eerder het heft in eigen handen en wend je je tot extreme ideeën en middelen. Wat ons betreft moet er gewoon goed worden ingezet op de ondersteuning van individuele gezinnen. Deze ondersteuning moet ook plaatsvinden door mensen met affiniteit met de cultuur en de religie. Wij hebben het al eerder aangegeven. Het beleid inzake migranten lijkt vaak gewoon ontwikkelingswerk. Vreemden die je komen vertellen hoe het moet. Wat ons betreft moet de regie bij de mensen zelf liggen. Een zelfde soort eigen regie die wij bijvoorbeeld bij een deel van het islamitisch onderwijs in Den Haag zien. Juist door mensen goed te betrekken en dingen vooral zelf te laten organiseren zien wij een enorme toename van betrokkenheid en zorg voor elkaar. Het veilige thuisgevoel creëer je vooral samen. Het thuisgevoel die ervoor kan zorgen dat mensen minder snel extreme ideeën ontwikkelen. Uiteindelijk is de wereld gebaat bij de middenweg. Niet alleen binnen de islam maar binnen het algehele leven. De Griekse filosofen spraken niet voor niets al over de middenweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *