Het Haagse college gedoogd kerken in gemeentepanden met een strijdige bestemming maar moskeeën zijn niet toegestaan. Het Haagse college trok woensdag de huurovereenkomst met moskee Qanitoen in omdat deze strijdig was met het bestemmingsplan. Acht maanden lang heeft een kerkgenootschap in een gemeentelijke wissellocatie in Scheveningen gezeten, strijdig met het bestemmingsplan maar voor het college geen probleem.

“Het handelen van het college bewijst maar weer eens dat gelijke behandeling nog altijd niet de norm is in onze stad”, aldus Hasan Kucuk, fractievoorzitter Islam Democraten. Eerdere klachten van andere politieke partij over een kerk in een schoolgebouw vingen bot bij het college. Hoewel het geldende bestemmingsplan geen kerk op een schoollocatie toestond zou het nog niet vastgestelde bestemmingsplan dit wel toestaan. Ondanks dat de vaststelling pas een jaar later zou zijn. Nieuwe bestemmingsplannen maken geen onderscheid tussen een school, buurthuis of moskee. Dit zijn allemaal maatschappelijke bestemmingen. “Als het het college uitkomt is het gedateerde geldende bestemmingsplan leidend en als het ze niet uitkomt het nog niet vastgestelde nieuwe bestemmingsplan. Een vreemde situatie”, aldus Kucuk. De fractie Islam Democraten vraagt via schriftelijke vragen om opheldering aan het college.

Bijlagen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *