PERSVERKLARING ISLAM DEMOCRATEN

Als Islam Democraten hebben wij zojuist aangifte gedaan tegen de PVV en Geert Wilders wegens het aanzetten tot moslimhaat en verspreiding daarvan.

De PVV heeft in onze ogen wederom de wet overtreden door een groep Nederlanders en hun geloof te demoniseren, uit te sluiten en hen weg te zetten als gevaarlijk en dodelijk. Dit is onacceptabel en dient in de strengste bewoordingen door alle politieke partijen te worden veroordeeld. Wij zijn dan ook erg teleurgesteld in de slappe reactie van onze minister-president Rutte dat het filmpje onsmakelijk is. Hij zou als premier van alle Nederlanders krachtiger stelling moeten nemen tegen moslimhaat en xenofobie.

Wij hebben eerder aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat de NPO een podium heeft gegeven aan een boodschap die aanzet tot geweld tegen een religieuze minderheid in ons land. Wij dringen er bij de NPO op aan om hier geen precedentwerking van te laten uitgaan.

De PVV heeft een lange geschiedenis van moslimhaat en islamofobie. Door haat te zaaien en een grote groep Nederlanders in het verdachtenbankje te zetten, probeert de PVV hier politieke munt uit te slaan. Zeker gezien de tijd waarin moslims en hun moskeeën steeds vaker slachtoffer zijn van geweld en bedreigingen, is het PVV-haatspotje zeer gevaarlijk. Rechtsextremistische partijen en xenofoben zullen de boodschap van de PVV als een steun in de rug ervaren en hun gewelddadigheden tegen moslims opvoeren. De PVV en Geert Wilders zijn hiervoor volledig verantwoordelijk.

De PVV wordt links en rechts opgegeten door Forum voor Democratie en andere rechtse partijen. Het is een partij die blijft hangen in een achterhaalde en gevaarlijke boodschap. Met oplossingen komen voor uitdagingen waar onze samenleving voor staat doet de PVV niet. De samenleving is PVV moe. Zelfs kandidaat-raadsleden van de PVV geven aan moe te zijn van de moslimhaat die Geert Wilders verkondigt en zich te willen focussen op de echt belangrijke zaken in dit land, zoals beter onderwijs en meer betaalbare woningen.

Wij roepen alle burgers in dit land, moslims en niet-moslims, op om stelling te nemen tegen moslimhaat door de PVV en in navolging van ons aangifte te doen. Wij hebben alle vertrouwen in onze democratisch rechtssysteem. Wij dringen dan ook bij het Openbaar Ministerie erop aan om strafvervolging in te stellen tegen de PVV en Geert Wilders.

Islam Democraten zal zich blijven inspannen voor een samenleving, waarin eenieder zonder angst en in vrede kan participeren.

Aangifte Islam Democraten om PVV-spotje

DEN HAAG – De Haagse partij Islam Democraten heeft zondag aangifte gedaan wegens het campagnespotje van de PVV omdat dat aanzet tot moslimhaat. „Dit gaat veel te ver. Vervang moslims door jodendom en dan is de wereld te klein”, vindt Hasan Kucuk van de Haagse politieke partij.

In het PVV-filmpje wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo’s en christenen. Bij de laatste tekst, „Islam is dodelijk”, druipt bloed van de letters af.

Vertegenwoordigers van tientallen Haagse moskeeën steunden Kucuk zondag bij zijn stap aangifte te doen. Net als NIDA Den Haag en de Partij van de Eenheid. Zij vinden dat het PVV-spotje „ontegenzeggelijk aanzet tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties.” „Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij ontwrichtend”, stellen de organisaties.

Ⓒ ANP, TWITTER (FOTOBEWERKING TELEGRAAF)

Moslimorganisaties doen aangifte tegen PVV: ‘Spotje is haatzaaiend’

Verschillende moslimbesturen hebben vandaag aangifte gedaan tegen de PVV en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vanwege een donderdag uitgezonden campagnespot. Het is een reactie op de oproep van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), die het spotje “haatzaaiend” vindt.

De campagnevideo werd uitgezonden tijdens de zendtijd voor politieke partijen op de NPO. In de 2,5 minuten durende verkiezingsspot verschijnen na de woorden “Islam is” woorden zoals geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Na het woord “dodelijk” druipt bloed van de letters af.

Prime time

“Onze eerste reactie was: moeten we dit links laten liggen?”, zegt RMMN-voorzitter Bouharrou. “Maar we zijn heel erg geschrokken en kregen ook veel verontruste reacties uit onze omgeving, van moskeebesturen, islamitische organisaties, maar ook niet-moslims. We schrokken er vooral van dat het spotje op primetime werd uitgezonden, wanneer mensen met hun kinderen aan het eten zijn. We snappen niet dat de NPO daar medewerking aan verleent.”

De raad was verbouwereerd over het uitblijven van maatschappelijke verontwaardiging, zegt Bouharrou. “Er kwam geen spoeddebat in de Tweede Kamer, het Openbaar Ministerie deed er niets mee, en ook de discussie bleef uit. Het lijkt wel alsof dit normaal geworden is.”

Fitna

Bouharrou denkt terug aan Fitna, een film uit 2008 waarin Wilders stevige kritiek uitte op de islam. “Er was destijds veel discussie over of de film wel uitgezonden moest worden, ook in de Tweede Kamer. Toen had men daar veel moeite mee, maar dat is nu niet meer voor te stellen. Daarom besloten we iedereen op te roepen om aangifte te doen tegen de PVV en de NPO.”

Het doel van de aangifte is maatschappelijke bewustwording, vertelt Bouharrou. “We willen niet dat dit de norm wordt, dat zulke spotjes geaccepteerd worden in de samenleving en in de politiek.” Ook roept de raad moslims op om woensdag vooral te gaan stemmen.

Dit spotje druist in tegen de vrijheid van godsdienst.

Hasan Kucuk

Een van die organisaties die gehoor gaf aan die oproep is de Haagse partij Islam Democraten. Vanmiddag hadden ze een afspraak bij het politiebureau, samen met het FIO (Federatie Islamitische Organisatie), en de politieke partij NIDA.

“Wilders gaat te ver met dit spotje”, vindt Hasan Küçük, voorzitter van de Islam Democraten. “Het druist in tegen Artikel 6, tegen de vrijheid van godsdienst. We hebben er geen problemen mee als iemand een mening geeft over religie, maar we willen wel dat het binnen de kaders van wetgeving blijft.”

Geen invloed

Volgens de organisaties Nederland Bekent Kleur en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie is ook de NPO verantwoordelijk voor het spotje. Daarom dienden zij een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De NPO en het Commissariaat voor de Media zeggen geen enkele invloed te hebben op de inhoud van spotjes van politieke partijen. “Waar de grens ligt van wat toelaatbaar is, is in ons vrije land aan de rechter”, zei een NPO-woordvoerder al eerder tegen de NOS.

Küçük wil dat de NPO campagnespotjes van tevoren gaat evalueren. “Als een filmpje in strijd is met wetgeving, zou het niet uitgezonden mogen worden.” Die maatregel wordt door verschillende mensen op Twitter censuur genoemd, maar Küçük is het daar niet mee eens. “De zender heeft een verantwoordelijkheid: als zij zien dat een filmpje in strijd is met de wet, kunnen ze niet zeggen dat ze machteloos zijn. Oproepen tot haatzaaien is verboden volgens de Nederlandse wet. ”

Küçük hoopt dat de aangifte strafrechtelijke gevolgen heeft voor de PVV. “We hopen dat Wilders een serieuze straf krijgt. Politici staan niet boven de wet en wij vinden dit misbruik van de vrijheid van meningsuiting.”

‘Onaangename waarheid’

Op Twitter reageerde Wilders al eerder op de ophef door te zeggen dat de waarheid niet altijd aangenaam is om te zien, maar daardoor niet minder waar.

Nieuwe peiling Den Haag

DEN HAAG – Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven zetels. Dat is drie meer dan ze er nu hebben in de Haagse gemeenteraad. En een meer dan in de vorige peiling van eind januari.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research in opdracht van de Haagse gemeenteraad. Het onderzoek werd uitgevoerd van maandag 29 januari tot en met zondag 11 februari 2018. In totaal namen 1.680 inwoners van Den Haag eraan deel. Het onderzoek werd dus wel afgerond voordat bekend werd dat VVD-minister Halbe Zijlstra moest aftreden omdat hij had gelogen over een bezoek aan de Russische leider Poetin.

In de vorige peiling die op 31 januari werd gepresenteerd ging de huidige grootste partij van Den Haag, D66, nog aan kop. Die partij zou toen acht zetels halen, maar zou er nu nog maar zes krijgen.

Verschillen

Andere opvallende verschillen met de vorige peiling is dat de ChristenUnie/SGP nu nog maar een zetel in de Haagse gemeenteraad zou krijgen tegen drie eind januari. Het CDA wint juist weer iets en krijgt er nu drie in plaats van twee. Ook Groep de Mos doet het goed. Die gaat van vijf zetels in de vorige peiling naar zes nu. Daarmee zou Groep de Mos samen met D66 de tweede partij van Den Haag worden. De SP krijgt ook een zetel meer dan drie weken geleden en zou nu op twee komen.

De andere partijen blijven in de nieuwe peiling gelijk ten opzichte van de vorige peiling.

I&O Research stelt zelf dat vier partijen eigenlijk aan kop gaan en dat de verschillen klein zijn. Op dit moment weten drie van de tien Hagenaars nog niet op welke partij hij of zij gaat stemmen. Hoewel de verkiezingscampagne nu ook echt is begonnen, is dat dat een toename ten opzichte van eind januari. Want toen wist een kwart het nog niet.

Stemmers

In januari zou 57 procent ‘zeker’ gaan stemmen als er op dat moment gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden in Den Haag. Medio februari is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven: 59 procent. Dat is doorgaans wel een aardige ‘voorspeller’ van hoeveel mensen ook echt gaan stemmen. Maar nu denken de onderzoekers dat dit toch een overschatting is.

Volgens de onderzoekers zijn de thema’s die de Hagenaars belangrijk vinden, nauwelijks veranderd ten opzichte van de vorige peiling. Op nummer één staat opnieuw ‘veiligheid, criminaliteit, openbare orde’. Dat onderwerp is voor ruim een derde van de Hagenaren van groot belang. Daarna volgen op een behoorlijke afstand ‘verkeer, parkeren en bereikbaarheid’ en ‘gezondheidszorg’.

Eerste peiling
Drie weken geleden werd de eerste peiling gepresenteerd. Toen zou dus nog D66 de grootste zijn geworden met acht zetels. Gevolgd door de VVD met zes. Twee partijen zouden vijf zetels krijgen: Groep de Mos en én GroenLinks.

De PVV en de Haagse Stadspartij zouden allebei fors inleveren en respectievelijk vier en twee zetels krijgen. De PvdA zou ook een groot deel van de aanhang verliezen en nog maar vier zetels krijgen. De ChristenUnie/SGP zou juist een flinke winst boeken en van een zetel naar drie gaan. Het CDA daarentegen zou er van de drie zetels een verliezen. De SP hield er toen nog van de twee maar één over. De Partij voor de Dieren groeide juist weer, van één naar twee zetels.

Islam Democraten

Van de drie door de islam geïnspireerde partijen die aan de verkiezingen in maart meedoen zou er maar een in de raad komen: de Islam Democraten met één zetel. 50Plus zit nu nog niet in de raad en die zou toen en nu dus ook met twee mensen in de raad komen.

Op dit moment is D66 ook al de grootste partij in Den Haag met zeven zetels. De PvdA is nog de tweede partij met zes, gevolgd door de Haagse Stadspartij en de PVV met allebei vijf raadsleden. De VVD en de Groep de Mos hebben er nu vier. Het CDA heeft er drie, SP en Islam Democraten twee. Dan is er een reeks fracties met maar een zetel: GroenLinks, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, Groep van der Helm , Groep Okcuoglu en Groep Brands.

Die zetels komen niet helemaal overeen met de uitslag van vier jaar geleden, maar dat komt omdat zich afgelopen raadsperiode diverse raadsleden uit een partij zijn gestapt. D66, de PVV en GroenLinks raakten onderweg mensen kwijt.

Wethouder houdt vast aan naturalisatie op tijdstip moskeegebed

De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Wethouder Rabin Baldewsingh is niet van plan ze naar een ander tijdstip te verplaatsen. De Islam Democraten hadden om een andere tijd gevraagd zodat moslims die Nederlander worden het vrijdagmiddaggebed niet hoeven te missen.

“Je spreekt hier je verbondenheid met het Koninkrijk der Nederlanden uit. Daarvoor moet je dan maar een keer in je leven iets afzeggen”, zei de PvdA-wethouder tijdens een debat in de gemeenteraad.

Imam vroeger weg

De Islam Democraten hadden een motie ingediend om de ceremonie te verplaatsen. Aanleiding was een incident bij zo’n bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij wilde een genaturaliseerde man, naar later bleek een imam, voortijdig weg om naar de moskee te gaan.

Dat mocht niet van wethouder Baldewsingh omdat het volkslied nog moest worden gezongen. De imam gooide daarop de documenten en een tas vol welkomstcadeaus naar de wethouder en vertrok.

Nieuwe Nederlanders

De Islam Democraten vinden dat “de wensen van de nieuwe Nederlanders moeten worden gerespecteerd”. De wethouder zei tijdens een emotioneel debat met raadslid Hasan Küçük: “Als je hier naartoe komt, moet je je best doen om erbij te horen. Dit is geen bijeenkomstje, je spreekt hier je verbondenheid uit met het Koninkrijk.”

Hij zei verder dat in de twaalf jaar dat hij wethouder was, en na het naturaliseren van meer dan 25.000 mensen zonder wanklank, dit de “meest idiote en stupide” motie was die hij had gezien.

Idioot

Dat leidde weer tot een woedende reactie van Küçük. “U zegt dat er groepen zijn die niet gelijk zijn. Uw gedachtegoed is superieur. U bent idioot.”

Toen burgemeester Pauline Krikke beide partijen vroeg hun toon te matigen, zei de wethouder dat niet van plan te zijn. “Hindoestanen zijn ook niet komen zeuren dat de ceremonie moest worden verplaatst vanwege Holi (het lentefeest) of Divali (lichtjesfeest).”

Uiteindelijk verwierp een meerderheid van de raad het voorstel om het tijdstip van de ceremonie te veranderen. Zeventien raadsleden waren voor en 22 tegen.

Actieplan participatie

Hoe is het mogelijk dat de inwoners van de kracht- en kantelwijken wel in staat zijn zich te organiseren en als zelforganisaties zonder subsidie panden te kopen en dagelijks te beheren maar voor het college is het allemaal erg moeilijk om deze mensen bij participatie te betrekken? Wij snappen het werkelijk niet”, aldus Hasan Kucuk tijdens onze inbreng vandaag over het actieplan participatie. Meer lezen

De veiligheid van moskeeën


Als Islam Democraten vragen wij al jaren aandacht voor de veiligheid van moskeeën. Dit doen wij niet op een populistische wijze maar proberen praktische voorstellen te doen. Wij hebben altijd gepleit voor het ondersteunen van moskeeën met advies rondom veiligheidsvraagstukken. Moskeeën zijn immers vrijwilligersorganisaties waarbij kennis van veiligheid niet altijd even goed aanwezig is. Daarnaast hebben wij altijd gepleit voor het trainen van moskeevrijwilligers als BHV’ers. Los van mogelijke dreiging hebben moskeeën ook te maken met een steeds ouder wordende doelgroep waarbij het kan gebeuren dat een bezoeker zich onwel voelt. Het hebben van een BHV’er kan in dat geval het verschil betekenen tussen leven en dood. Wij hebben hier nog in januari vragen over gesteld aan het college. Klik hier voor de vragen (pdf).

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Den Haag constructief bijgedragen aan het verhogen van de veiligheid in moskeeën door alle moskeeën actief op te zoeken en deze te voorzien van veiligheidsadvies en te trainen. Den Haag loopt hierin voor op andere gemeentes. Hier zijn wij en ook alle moskeeën erg blij mee. Het moderne veiligheidsbeleid kent natuurlijk een grote component burgerparticipatie. Uiteindelijk kunnen wij allemaal bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Zo verscheen er afgelopen maand nog een artikel in het AD over de inspanningen van de gemeente Den Haag en moskeeën om de veiligheid te verbeteren. Tijdens de bespreking van het veiligheidsbeleid in diezelfde maand in de Haagse gemeenteraad is ook dit onderwerp aan bod gekomen. Hieronder integraal de tekst uit het rapport van de gemeente Den Haag over de veiligheid van moskeeën:

“3.1 Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn van moskeeën

De afgelopen periode zijn enkele moskeeën in ons land geconfronteerd met bedreigingen en intimidatie. Een aantal moskeebesturen heeft daarover zijn zorg uitgesproken. Dat is voor de Haagse Driehoek aanleiding geweest om samen met de moskeebesturen een traject te starten om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn van moskeeën (verder) te vergroten.

Het traject bestaat uit drie stappen:

  1. Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van moskeebesturen. Een veiligheidsexpert heeft in een aantal bijeenkomsten aan besturen een toelichting gegeven op wat de (interne) beveiliging van een moskee behelst Hierbij waren 80 % van de uitgenodigde moskeeën aanwezig.
  2. Het houden van een schouw, per moskee. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de weerbaarheid van de moskee tegen scenario’s als brand(stichting), insluipers en intimidatie. Bij de schouw brengt de expert samen met het moskeebestuur in beeld welke verbeterpunten er zijn.
  3. Het uitvoeren van de aanbevelingen van de schouw. Omdat het veelal om interne beveiligingsaanbevelingen gaat, is het moskeebestuur als eerste aan zet. De gemeente ondersteunt het bestuur hierbij, bijvoorbeeld door kosteloos te adviseren en specifieke trainingen aan te bieden.

Dit traject blijkt in een aanwezige behoefte te voorzien. Behalve de directe winst voor de veiligheid van de moskeeën is er ook een belangrijk indirect resultaat: het traject heeft al zichtbaar bijgedragen aan de verbinding van de moskeeën met de gemeente en met hun directe omgeving.

Op basis van de ervaringen met en de resultaten van dit traject is het Handboek Veiligheid Religieuze Organisaties opgesteld. Daarin wordt een praktische handreiking gegeven voor het verbeteren van de veiligheid van een religieuze instelling”.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni hebben wij aangegeven dat wij niet willen dat de indruk wordt gewekt dat de gemeente Den Haag niks geeft om de veiligheid van moskeeën. Dit is op basis van de feiten namelijk niet waar en het draagt negatief bij aan het veiligheidsgevoel onder moslims. Wij moeten elkaar niet onnodig bang maken en vooral gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Wij hebben wel aan de burgemeester gevraagd om daar waar maatregelen in de openbare ruimte bijdragen aan de veiligheid van moskeeën deze ook door te voeren. Dit kunnen bijvoorbeeld paaltjes of beugels zijn. Vandaag mislukte een aanslag op een moskee in Parijs doordat er paaltjes voor de moskee stonden. Het is vanzelfsprekend dat de politie extra surveilleert daar waar de risico groot zijn.

Wij hebben respect voor alle betrokkenen die zich inzetten om de veiligheid van onze moskeeën te vergroten. Dit zijn de moskeebesturen, vrijwilligers, de politie en de medewerkers van de gemeente Den Haag die zich met veiligheid bezig houden. Samen houden wij onze moskeeën veilig.