Een lerende stad met gelijke kansen

De leercomponent van een stad laat zien hoe weerbaar een stad kan zijn. Een stad waar onder-advisering op basisscholen moet worden bestreden en waar ruimte is voor bijzonder onderwijs waaronder islamitisch onderwijs. Een stad waar emancipatie van bevolkingsgroepen, mannen en vrouwen van binnenuit dient plaats te vinden en niet op basis van een dominant Wit perspectief. Een stad waar geen plek is voor racisme, discriminatie en etnisch profileren en waar bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is het stimuleren van dialoog en ontmoeting tussen de bevolkingsgroepen van belang en het blijven bestrijden van ongelijkheid. Wij staan voor een harde aanpak van discriminatie middels Naming & Shaming van bedrijven en organisaties die zich niet aan de Grondwet houden door mensen uit te sluiten. Ook pleiten wij voor een discriminatie register. Etnisch profileren blijft onze volle aandacht houden. Wij willen daarbij ook investeren in de jeugd in het omgaan met hun rechten en met ID controles. De diversiteit van de stad moet zijn vertaalslag vinden op alle niveaus in organisaties en bedrijven. Islam Democraten heeft hard gewerkt aan meer diversiteit in het personeelsbestand van o.a. de gemeente Den Haag.


Gerelateerde berichten

februari 21, 2018

Nieuwe peiling Den Haag

DEN HAAG – Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven […]
februari 16, 2018

Wethouder houdt vast aan naturalisatie op tijdstip moskeegebed

De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Wethouder Rabin Baldewsingh is niet van plan ze naar een ander tijdstip […]
september 13, 2017

Actieplan participatie

Hoe is het mogelijk dat de inwoners van de kracht- en kantelwijken wel in staat zijn zich te organiseren en als zelforganisaties zonder subsidie panden te kopen en dagelijks te beheren maar voor het college is het allemaal erg moeilijk om deze mensen bij participatie te betrekken? Wij snappen het werkelijk niet", aldus Hasan Kucuk tijdens onze inbreng vandaag over het actieplan participatie.