Onze resultaten per. 2014-2018

Hieronder treft u een kleine greep uit de bereikte resultaten

1Gelijke Kansen in het onderwijs
- Onze inspanningen hebben geleid tot het opnemen van Gelijke onderwijskansen als topprioriteit in de Haags Educatieve Agenda 2018-2022: ‘Ontwikkel kansen in Den Haag’
- Wij hebben ervoor gezorgd dat onder-advisering in het basisonderwijs eindelijk is erkend als feit en dat de gemeente actie gaat ondernemen tegen scholen die bewust of onbewust aan onder-advisering doen
2Werkgelegenheid en diversiteit
- Wij hebben Jongeren geholpen aan een baan/stage en de diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie vergroot door de wethouder te koppelen aan jong divers talent
- Door onze inzet zijn Migranten jongeren ook in aanmerking gekomen voor Stageplekken en lab-plaatsen bij de Gemeente Den Haag
3Anti Discriminatie Aanpak en aanpak Etnisch profileren
- Wij hebben aangedrongen op het stimuleren van dialoog en ontmoeting om vooroordelen en discriminatie in Den Haag tegen te gaan
- Etnisch profileren is door ons geagendeerd en wij hebben aangestuurd op nieuw beleid met constructieve oplossingen en maatregelen waaronder een cultuuromslag bij de politie; het concretiseren van multicultureel vakmanschap in de wijken en meer diversiteit bij de politie.
- Wij hebben geageerd tegen moslimdiscriminatie; aangifte en campagne tegen bijvoorbeeld het Zuiderpark zwembad personeel.
4Veiligheid Moskeeën
- Dankzij ons zijn er concrete stappen gezet om de veiligheid van Moskeëen te verbeteren; alle Haagse moskeeën zijn geschouwd en van advies voorzien en daarnaast waar nodig is heeft de gemeente Den Haag extra fysieke veiligheidsmaatregelen genomen
- Moskeeen worden nu door de gemeente gezien als gesprekspartner op het gebied van veiligheidsvraagstukken
5Uitbreiding Islamitische scholen
- De Yunus Emre school is door onze inzet uitgebreid van 1 locatie naar 4 locaties en twee sublocaties. Daarnaast is elke vestiging en locatie van Yunus Emre ook een Brede buurtschool geworden.
6Ruimte voor Islamitische instellingen en voorzieningen
- Wij hebben Moskeeën, Culturele en maatschappelijke instellingen aan ruimte geholpen
- Dankzij onze inzet wordt het proces om alle juiste documenten te verkrijgen voor uitvaart versoepeld
- Voldoende ruimte gemeentelijke begraafplaatsen voor moslims
7Stimuleren en ondersteunen ondernemerschap
- Wij hebben veel ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun onderneming en talloze suggesties gedaan om de regels te flexibiliseren
- Door onze inzet zijn er nu gewijzigde openingstijden van de loketten bij de Dienst Publieke Zaken.
8Ondersteuning Ouderen
- Wij hebben het probleem van dementie van migrantenouderen op de politieke agenda gezet en de behoefte aan specifieke en op maat toegesneden zorg.
9Verkeersveiligheid en parkeerbeleid
- Wij hebben aandacht gevraagd voor gevaarlijke kruispunten/verkeersknooppunten. De herinrichting Hobbemaplein, Zevensprong worden onderdeel van een gemeentelijke masterplan.
- Op ons initiatief is het vergroenen van versteende wijken ook opgenomen in de plannen
- Wij hebben met succesgepleit voor een Integrale aanpak van de Vaillantlaan; waarin de aspecten verkeersveiligheid, verkeersintensiteit, luchtkwaliteit, volksgezondheid en vergroening worden meegenomen.
- Wij hebben ons verzet tegen de uitbreiding van betaald parkeren in de wijken waar geen draagvlak onder bewoners en ondernemers bestond en zijn blijven benadrukken dat er een sociaal parkeerbeleid moet komen.
- Door onze inzet zijn er veranderingen in gang gezet op gebied van afsteken vuurwerk tijdens de jaarwisseling (oud en nieuw ) waaronder vuurwerkvrije zones.
10Aangenomen moties
Klik hier voor de aangenomen moties

Nieuwsberichten

februari 21, 2018

Nieuwe peiling Den Haag

DEN HAAG – Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven […]
februari 16, 2018

Wethouder houdt vast aan naturalisatie op tijdstip moskeegebed

De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Wethouder Rabin Baldewsingh is niet van plan ze naar een ander tijdstip […]
september 13, 2017

Actieplan participatie

Hoe is het mogelijk dat de inwoners van de kracht- en kantelwijken wel in staat zijn zich te organiseren en als zelforganisaties zonder subsidie panden te kopen en dagelijks te beheren maar voor het college is het allemaal erg moeilijk om deze mensen bij participatie te betrekken? Wij snappen het werkelijk niet", aldus Hasan Kucuk tijdens onze inbreng vandaag over het actieplan participatie.