Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Volg ons!

Ruimte voor gebed

Inbreng tijdens de commissiebehandeling van het onderwerp “Ruimte voor gebed”:

We zijn blij met de hernieuwde aandacht voor dit onderwerp. Den Haag is rijk aan religieuze organisaties. Allemaal hebben zij op hun eigen manier behoefte aan ruimte. Een van de redenen waarom Islam Democraten in 2005 was opgericht was de gebrekkige facilitering van islamitische organisaties in Den Haag en de behoefte aan meer ruimte.

Hoewel het ruimtegebrek van islamitische organisaties sinds 2006 is afgenomen zijn wij er nog lang niet. Zo vinden wij de opmerking van het college dat religieuze organisaties niet echt geïnteresseerd zijn in voormalige buurthuizen vreemd. Ik ben persoonlijk betrokken bij een islamitische organisatie die sinds enkele jaren eigenaar is van een voormalig buurthuis in de Schilderswijk. Wij zijn dan ook benieuwd naar welke voormalige buurthuizen nog beschikbaar zijn voor religieuze organisaties…. Kan het college verder ook uitleggen waarom er niet gewoon een openbare lijst is van beschikbare gebouwen die al langere tijd leeg staan?

Het college heeft gedurende anderhalf jaar Stek subsidie verleend voor het faciliteren van migrantenkerken. Kan het college aangeven hoe het zit met de facilitering van islamitische organisaties? Zijn er in het verleden soortgelijke subsidies verstrekt voor facilitering?

Het college spreekt in de brief van extra planologische ruimte en van een veelheid aan kleinere religieuze organisaties die de veelal grote maatschappelijke panden niet kunnen veroorloven. Kan het college aangeven of deze planologische ruimte ook mogelijk is bij panden die bijv. een bedrijfsbestemming of detailhandelbestemming hebben? Wij krijgen geregeld vragen van maatschappelijke en religieuze organisaties of bepaalde panden gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden. Wij moeten ze vaak nee verkopen. Het aanbod aan kleinere maatschappelijke panden is helaas vrij beperkt.

Is het college bereid om te onderzoeken op welke wijze planologische uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor kleineren maatschappelijke en religieuze organisaties? Het college geeft aan een voorstander te zijn van gemeenschappelijk gebruik van gebouwen. Is het college bijvoorbeeld ook bereid mee te werken aan het afgeven van vergunningen voor splitsingen van maatschappelijke gebouwen zodat bijv. twee organisaties een maatschappelijk pand kunnen kopen die zij anders in hun eentje niet konden kopen?

Verder spreekt het college over een gemeentelijk aanspreekpunt met betrekking tot de herontwikkeling van bijv. voormalige kerken. Kan het college aangeven op welke wijze partijen contact kunnen krijgen met dit aanspreekpunt?

Wij vinden het interessant dat het college aangeeft dat OCenW gesubsidieerde instellingen de afgelopen jaren heeft aangegeven mee te werken aan het beschikbaar stellen van ruimte aan religieuze organisaties. Er zijn bij het “Openbaar Onderwijs” het afgelopen jaar nauwelijks reacties binnen gekomen volgens het college. Kan het college uitleggen waar deze passage betrekking op heeft? Kunnen religieuze organisaties bij openbare scholen aankloppen met een ruimtevraag en zijn deze dan verplicht mee te werken? Op welke wijze is deze informatie met deze religieuze organisaties gecommuniceerd?