Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Volg ons!

De veiligheid van moskeeën


Als Islam Democraten vragen wij al jaren aandacht voor de veiligheid van moskeeën. Dit doen wij niet op een populistische wijze maar proberen praktische voorstellen te doen. Wij hebben altijd gepleit voor het ondersteunen van moskeeën met advies rondom veiligheidsvraagstukken. Moskeeën zijn immers vrijwilligersorganisaties waarbij kennis van veiligheid niet altijd even goed aanwezig is. Daarnaast hebben wij altijd gepleit voor het trainen van moskeevrijwilligers als BHV’ers. Los van mogelijke dreiging hebben moskeeën ook te maken met een steeds ouder wordende doelgroep waarbij het kan gebeuren dat een bezoeker zich onwel voelt. Het hebben van een BHV’er kan in dat geval het verschil betekenen tussen leven en dood. Wij hebben hier nog in januari vragen over gesteld aan het college. Klik hier voor de vragen (pdf).

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Den Haag constructief bijgedragen aan het verhogen van de veiligheid in moskeeën door alle moskeeën actief op te zoeken en deze te voorzien van veiligheidsadvies en te trainen. Den Haag loopt hierin voor op andere gemeentes. Hier zijn wij en ook alle moskeeën erg blij mee. Het moderne veiligheidsbeleid kent natuurlijk een grote component burgerparticipatie. Uiteindelijk kunnen wij allemaal bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Zo verscheen er afgelopen maand nog een artikel in het AD over de inspanningen van de gemeente Den Haag en moskeeën om de veiligheid te verbeteren. Tijdens de bespreking van het veiligheidsbeleid in diezelfde maand in de Haagse gemeenteraad is ook dit onderwerp aan bod gekomen. Hieronder integraal de tekst uit het rapport van de gemeente Den Haag over de veiligheid van moskeeën:

“3.1 Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn van moskeeën

De afgelopen periode zijn enkele moskeeën in ons land geconfronteerd met bedreigingen en intimidatie. Een aantal moskeebesturen heeft daarover zijn zorg uitgesproken. Dat is voor de Haagse Driehoek aanleiding geweest om samen met de moskeebesturen een traject te starten om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn van moskeeën (verder) te vergroten.

Het traject bestaat uit drie stappen:

  1. Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van moskeebesturen. Een veiligheidsexpert heeft in een aantal bijeenkomsten aan besturen een toelichting gegeven op wat de (interne) beveiliging van een moskee behelst Hierbij waren 80 % van de uitgenodigde moskeeën aanwezig.
  2. Het houden van een schouw, per moskee. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de weerbaarheid van de moskee tegen scenario’s als brand(stichting), insluipers en intimidatie. Bij de schouw brengt de expert samen met het moskeebestuur in beeld welke verbeterpunten er zijn.
  3. Het uitvoeren van de aanbevelingen van de schouw. Omdat het veelal om interne beveiligingsaanbevelingen gaat, is het moskeebestuur als eerste aan zet. De gemeente ondersteunt het bestuur hierbij, bijvoorbeeld door kosteloos te adviseren en specifieke trainingen aan te bieden.

Dit traject blijkt in een aanwezige behoefte te voorzien. Behalve de directe winst voor de veiligheid van de moskeeën is er ook een belangrijk indirect resultaat: het traject heeft al zichtbaar bijgedragen aan de verbinding van de moskeeën met de gemeente en met hun directe omgeving.

Op basis van de ervaringen met en de resultaten van dit traject is het Handboek Veiligheid Religieuze Organisaties opgesteld. Daarin wordt een praktische handreiking gegeven voor het verbeteren van de veiligheid van een religieuze instelling”.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni hebben wij aangegeven dat wij niet willen dat de indruk wordt gewekt dat de gemeente Den Haag niks geeft om de veiligheid van moskeeën. Dit is op basis van de feiten namelijk niet waar en het draagt negatief bij aan het veiligheidsgevoel onder moslims. Wij moeten elkaar niet onnodig bang maken en vooral gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Wij hebben wel aan de burgemeester gevraagd om daar waar maatregelen in de openbare ruimte bijdragen aan de veiligheid van moskeeën deze ook door te voeren. Dit kunnen bijvoorbeeld paaltjes of beugels zijn. Vandaag mislukte een aanslag op een moskee in Parijs doordat er paaltjes voor de moskee stonden. Het is vanzelfsprekend dat de politie extra surveilleert daar waar de risico groot zijn.

Wij hebben respect voor alle betrokkenen die zich inzetten om de veiligheid van onze moskeeën te vergroten. Dit zijn de moskeebesturen, vrijwilligers, de politie en de medewerkers van de gemeente Den Haag die zich met veiligheid bezig houden. Samen houden wij onze moskeeën veilig.