Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Volg ons!

Actieplan participatie

Voorzitter,

Er is weinig veranderd sinds de laatste keer dat wij over dit onderwerp hebben gesproken. Het actieplan is er vooral opgericht om het hebben van een participatiebeleid en niet zozeer om het verbeteren van planvorming en uitvoering. Zo is het voor ons nog steeds onduidelijk wat het college zal veranderen om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het college lijkt vooral beren op de weg te zien. Zo zijn taalachterstanden en sociale positie vooral een reden om dan maar niks met participatie te doen.

Via de voorzitter,

Hoe is het mogelijk dat de inwoners van de kracht- en kantelwijken wel in staat zijn zich te organiseren en als zelforganisaties zonder subsidie panden te kopen en dagelijks te beheren maar voor het college is het allemaal erg moeilijk om deze mensen bij participatie te betrekken? Wij snappen het werkelijk niet. In het actieplan wordt veelvuldig gesproken over cultuurverandering die nodig is binnen te gemeentelijke organisatie maar hoe gaat het college dit doen? Wij roepen al jaren dat het college een enorm potentieel laat liggen door de vele zelforganisaties in de wijken niet te betrekken. Het lijkt alsof je alleen aan tafel mag zitten als je ook afhankelijk bent van de gemeente. Dit kan toch niet langer meer?

Graag horen wij van het college wat zij gaat doen om deze groepen eindelijk eens serieus te nemen en te betrekken bij zaken die hun directe leefomgeving beïnvloeden.

Verder vragen wij ook aandacht voor de mogelijkheden van Right to Challenge als het gaat om de buurthuizen in de krachtwijken. Hoe kan het zijn dat bewoners in deze wijken prima in staat zijn eigen panden te kopen en deze te runnen maar dat er voor de buurthuizen in deze wijken mensen uit Zoetermeer ingevlogen moeten worden met nul affiniteit met de wijk of de mensen om buurthuizen te runnen. Wat ons betreft moet het bestuur en de dagelijkse leiding van de buurthuizen weer terug naar de buurt. Alleen op deze manier hebben wij als gemeente de mogelijkheid om iedereen te bereiken. Maak de buurt weer kapitein van het eigen schip.